Přihláška

K účasti na letní škole je potřeba vyplnit PŘIHLÁŠKU. Pokud za Vás poplatek za letní školu hradí zaměstnavatel, vyplňte přihlášku včetně razítka a podpisu někoho z vedení Vaší školy. V případě, že jste samoplátce, razítko ani podpis vedení není potřeba.

Přihlášku odešlete na adresu tomeckova@iskolstvi.cz. Na základě přihlášky bude vystavena faktura a bude Vám odeslán podrobný dotazník s požadavky na ubytování, stravu, výběr workshopů atp.