Přihláška

Kapacita pro rok 2019 je naplněna. Přihlášky už není možné zasílat ani v režimu náhradníků.

Podmínkou účasti na Letní škole je zaslání přihlášky a zaplacení účastnického poplatku 5990,- Kč.

Akci je možné hradit z projektu „Šablony II“ (šablona 2.I/6, 2.II/6, 2.V/4, 2.III/7 – DVPP v rozsahu 8 hodin, téma ICT, nutno šablonu navolit 2x na jednoho pedagoga, tj. na 16 hodin.

Veškeré organizační informace k Letní škole získáte od Ing. Evy Tomečkové (tomeckova@iskolstvi.cz)