Přihláška

Přihlášku na Letní školu s iPadem najdete zde.

Její zaslání je podmínkou účasti na Letní škole. Další podmínkou je zaplacení účastnického poplatku 5990,- Kč.

Akci je možné hradit z projektu „Šablony II“ (šablona 2.I/6, 2.II/6, 2.V/4, 2.III/7 – DVPP v rozsahu 8 hodin, téma ICT, nutno šablonu navolit 2x na jednoho pedagoga, tj. na 16 hodin.

Veškeré organizační informace k Letní škole získáte od Ing. Evy Tomečkové (tomeckova@iskolstvi.cz)