Pavlína Loňková

Pavlína vystudovala učitelství pro 1. stupeň se specializací dramatická výchova. Už během studia učila na velké škole, odkud utekla sbírat zkušenosti na malotřídku. V současnosti působí na ZŠ Vřesina, kde učí češtinu,  angličtinu, matematiku, vlastivědu a nepovinný předmět OSV. Trvdohlavě bojuje se zažitými stereotypy, podporuje kreativní a kritické myšlení, stejně jako rozvoj čtenářských, ICT a dalších velmi důležitých dovedností.

Je absolventkou kurzu kritického myšlení a členkou Klubu RWCT, autorkou webu pancelcino.cz. V červnu 2014 získala certifikát Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education.

twitterg+facebookwordpress